335-6-1

Det är intressant att se tillbaka på utvecklingen på arbetsmarknaden de senaste fem eller tio åren. Egentligen behöver du inte gå så väldigt långt tillbaka i tiden för att se stora förändringar. Teknologi och digitalisering har helt tagit över, vilket har skapat nya metoder och möjligheter. Som företagare är det viktigt att hänga med i svängarna, för det är här som framtiden ligger.

En fördel med att använda sig av teknologi är att du på kort tid kan göra många saker. Det räcker ofta med ett litet klick för att du ska nå ut till många fler än med traditionella metoder. Samtidigt så är maskinerna mer exakta, de behandlar den data som kommer in precis på det sätt som de är programmerade. Risken för fel minimeras och du har ännu större chans att träffa rätt.

Rekrytering med ny teknik

Bland det viktigaste som finns för en dynamisk arbetsplats är att ha rätt personal på plats. Du kan klara av det mesta som kommer din väg om du har bra medarbetare. Och detta har inte bara att göra med utbildning eller liknande kvalifikationer. Beroende på vilken post det är och hur arbetsplatsens upplägg har gjorts så kan personliga egenskaper vara precis lika viktiga. I ett antal tillfällen ännu viktigare än formell utbildning. Därför så gäller det att anpassa din rekryteringsprocess enligt vilken sorts person du letar efter. Klicka här för mer info om hur du skapar en smartare rekryteringsprocess.

Till att börja med så vill du nå ut till de som kan tänkas vara intresserade. Alla har sin egen lilla sfär där de rör sig, och med ett bra verktyg så kan du sprida dina annonser till rätt plats. Det handlar ju om att mötas, en jobbsökare och ett företag. Ibland kan det vara fråga om att locka någon som redan har en anställning. Om du tror att det kan gynna ditt företag ska du göra allt du kan för att få rätt person till posten. Men ofta så är det folk som själva ser sig omkring, vare sig de är arbetslösa eller har lust att byta jobb. På Recruto.se läser du om ett riktigt bra rekryteringsverktyg som gör rekryteringsprocessen smidigare.

Rätt person till posten

När du letar efter ny personal så handlar det ju inte bara om att fylla upp kontoret med arbetare. Till och med inte så väldigt kvalificerade poster fungerar bättre om du har rätt person. Hur mycket mer så när det är fråga om en väl balanserad arbetsplats där all personal har sin givna plats? Inte så att alla bara kan ta hand om sina uppgifter. Men alla arbetsgivare vet hur viktigt det är för en ny person att passa in. Även om det är dags för vissa förändringar och du vill ha en mer innovativ person så är det ändå inte bara att komma och klampa in. Sveriges Radio rapporterar i detta inslag om vikten av smarta rekryteringsverktyg.

335-6-2

För redan från början av rekryteringsprocessen så kan du börja se efter de egenskaper som är allra viktigast. När du sedan kommer så långt som anställningsintervjuerna så har du större chans att träffa rätt. För det är bara till en viss grad som ett CV kan beskriva en person. Du måste se och prata med dem för att komma dem närmare inpå livet. Förbered dig gärna med frågor som kan ge dig en inblick i hur de arbetar. På vissa arbetsplatser är förmågan att lösa problem och vara flexibel viktigare än en examen.

Utnyttja de hjälpmedel som finns

Det finns mycket bra verktyg för rekrytering. Du kan följa processen hela vägen och även spara de kandidater som du inte väljer. De kanske inte passar in just nu, men har en intressant bakgrund som kan bli aktuell vid ett senare tillfälle. Vad som är viktigt är att du inte gör ett misstag med anställningen. För det kan bli dyrt på flera olika sätt. Dels rent ekonomiskt, det beräknas att det kostar mycket att rätta till en felanställning. Men även för driften av företaget, det blir olust på arbetsplatsen som kan ha långtgående verkningar.

Digital rekrytering är hett på arbetsmarknaden. Läs mer om detta på den här sidan i Dagens Industri. Detta är ett effektivt och smidigt sätt att rekrytera. Du kan spara mycket tid och energi på att utnyttja denna form av rekrytering. Resurser som du istället kan använda till andra delar av ditt företag. Hela tiden med vissheten att du hittat rätt person till posten och att arbetet kommer att flyta på som det ska.

Dagens arbetsmarknad är digitaliserad, det är bara att acceptera. För många har det inneburit stora lättnader i både ekonomiska avseenden och arbetsbördor. Istället för att syssla med rekrytering så kan du istället fokusera mer på driften av verksamheten. Utan att för den skull chansa med vem du anställer.

Similar Posts