1510-1

Tid är pengar. Det är en sanning som så gott som alla håller med om. För om du inte använder din tid på ett ansvarsfullt sätt så får du ingenting gjort. Vilket är liktydigt med att inte tjäna några pengar. Men det är inte alltid en fråga om att slösa med tiden. Det kan hända att medarbetarna utnyttjar hela sin arbetstid men att de måste syssla med sådant som inte är allt för relevant. Som att slita med system eller utrustning som inte riktigt fungerar.

Det kan vara nog så frustrerande för de anställda om de måste nöja sig med undermåliga redskap. Speciellt som alla vet att det finns bättre alternativ. Egentligen spelar det ingen roll vilken bransch du tillhör. Varje företag har sina grundläggande behov och det är upp till ledningen att investera i de anställda.

Hålla koll på företaget

En del känner att storebror ser dig när de måste rapportera sin tid varje dag. Att stämpla in på olika sätt så att företaget alltid vet var du är och hur mycket du jobbar. Men det ligger faktiskt i allas intresse att ha lite koll på sig själva. Inte för att någon ska upptäcka om du fuskar. Men för att du ska få den lön du har rätt till. Lagarna och reglerna kan vara lite komplicerade, så det gäller att skriva upp allting rätt. Det finns flera olika sätt att gå till väga, men här gäller det att vara noggrann. Se hur ett personalsystem kan hjälpa.

Alla dessa rapporter tjänar flera goda syften. Dels ligger de som underlag för din lön. När du jobbar obekväma arbetstider, övertid eller har rätt till andra ersättningar kommer det att bli rätt redan från början. Men det kan också vara bra för ledningen att ha lite kontroll över vad som händer i företaget. De kan bättre se om det krävs större resurser i ett område eller om de kan dra ner på ett annat. Som chef ska du veta allt som händer, både bra och dåligt. Annars är det så lätt att stå stilla på samma fläck. För att tjäna pengar måste du vara progressiv, för tid är pengar.

1510-2

Hindra folk från att fuska

Helt klart så tjänar också tidrapporteringen ett tråkigt syfte. En del fuskar med sitt arbete och det har varit en del skandaler. Tyvärr har det skett inom yrken där man har ansvar för sjuka och handikappade. Folk som inte kan klaga, men som lider av att inte få den vård de har rätt till. Då kan man faktiskt säga att det är deras storebror som vakar över dem, och ser till att de inte lider i onödan. Sveriges Radio rapporterar i detta inslag att det är nödvändigt att kunna följa upp tidrapportering.

Hela tiden så handlar det om att ha verktyg som är lätta att använda. Det ska inte vara komplicerat med tidrapportering, införande av reseersättning och allt annat som följer med jobbet. Alla har sina uppgifter att jobba med, det är ju därför som de sökte sig till en viss anställning. Även om allting runt omkring har sin plats så ska det inte ta över arbetsdagen. Plus att folk kan bli irriterade och tappa tråden om saker inte fungerar. Nog så viktigt att ta med i beräkningen. När de flesta redan lägger ner stora resurser på att ta hand om sina anställda ska de inte omintetgöra dessa tilltag med dåliga system. Expressen rapporterar här om hur man ofta tjänar på att arbeta progressivt inom HR-frågor.

Vart tog tiden vägen?

Det skulle vara intressant att se hur mycket tid som försvinner varje år på en arbetsplats. Inte tid som används till själva jobbet utan som förloras på onödiga saker. Som att det tar allt för lång tid att rapportera tid och annat som har att göra med din arbetsdag. Eller att du hela tiden måste ringa på teknikerna för att datorn eller annat inte fungerar. Allt detta är yttre saker som ska användas för att kunna utföra de projekt eller uppgifter som du tilldelats. Redskap och utrustning av olika slag. Alla dessa små saker som är nödvändiga för att ett företag ska fungera. Men som inte ska uppta en större del av din tid.

1510-3

Därför bör företagare göra en kalkyl eller översikt. Ta reda på hur mycket tid som försvinner i onödan. Tid som skulle kunna användas till annat. Jämför sedan det med vad bra utrustning kostar. System som gör att du kan ta hand om din personal på allra bästa sätt, men till en rejält reducerad tidskostnad. I det långa loppet så lönar det sig att ha bra redskap. Att lägga allting tillrätta för de anställda så att de kan jobba i lugn och ro utan några yttre störningar. Låt både ledningen och medarbetarna ha kontroll över sin tid, det gynnar alla parter.

Similar Posts