Tydliga direktiv är vanligtvis det bästa inom ett företag. Redan när du anställs så får du en beskrivning av vad din post innebär. Sedan kommer det arbetsorder för varje uppdrag. När du är klar så rapporterar du tillbaka och orderna markeras som färdig. Det hela går vidare till fakturering. Med ett bra system för arbetsorder är alla på den säkra sidan. Ibland är tidrapporteringen inkluderad i det hela så att du får rätt lön. Arbetsorder är alltså något att satsa på. 

Samtidigt så gäller det att vara uppmärksam så att kommunikationen fungerar som den ska. För ordern eller beställning kommer ju inte på ett ställe för att sedan förmedlas till de som faktiskt utför själva uppdraget. Sedan ska de ge feedback om avslutat arbete. Vissa kunder vill ha en detaljerad faktura och veta hur mycket tid som tillbringats på de olika uppgifterna. Allt detta baseras på ditt system för arbetsorder. 

Hur du kan skapa en effektiv arbetsmiljö

Personalen är inte maskiner som automatiskt vet vad som förväntas av dem. De har så mycket större potential och kan tyda ett meddelande på flera sätt och vis. Det innebär dock inte att du kan ta lätt på arbetsorder och hur de fungerar. Tvärtom gäller det att skapa en aktiv och effektiv arbetsplats. Ju mer som görs ordentligt från början desto mindre chans att det uppstår missförstånd. Felaktiga arbetsorder är lika illa som otydliga, för resultatet blir dåligt i båda fallen. Ett enklare arbetsflöde med https://nordsys.se/funktioner/arbetsorder/

Alla företagare vet hur viktigt det är att förenkla procedurerna men ändå vara effektiv. Det ska inte vara krångligt att jobba för då förlorar du både tid och energi. Många kunder vill inte vänta på sina order eller behöva reklamera för att något blivit fel. Då är det verkligen lätt hänt att de söker sig någon annanstans. Det är få om några verksamheter som har råd att leka med kunderna. Förutom att det faktiskt är helt onödigt. Genom att skaffa dig ett riktigt bra system för arbetsorder så kan du skapa en effektiv men även trivsam arbetsmiljö. 

Alla har inte samma behov

Vilket system som är bäst för dig kan bero på vilken bransch du är aktiv inom. På sina ställen så jobbar flera av de anställda utanför firman, med uppdrag ute hos kunderna. Då är det viktigt att ha en bra kommunikation, där de på sina plattor eller mobiler kan se alla instruktioner korrekt. Men långt innan det kommer till hantverkaren eller uppföljaren så måste det finnas bra rutiner för hanteringen av arbetsorder. De ska inte tappas bort så att klienterna blir lidande. 

Ett bra system för arbetsorder kan läggas i molnet. Allt fler väljer molnlösningar för det mesta inom verksamheten. En fördel med att göra det är att du alltid har tillgång till informationen. Alla som har tillåtelse kan gå in och göra sin del. Markera att något har skickats ut, att det blivit utfört, hur mycket tid som använts för de olika momenten och så vidare. Löne-avdelningen kan också få sin information genom att de ser hur mycket varje anställd arbetat och vid vilken tidpunkt. Organisation på sitt allra bästa som ger dig den där effektiviteten som alla behöver. 

1718-2

När du blir lurad på arbetsordern

Nu är det inte alltid så lätt när det är du som är kunden. Även här gäller det att vara säker på vad du beställer och vad du får för dina pengar. För det mesta fungerar det som det ska, men det lönar sig att var uppmärksam. Inte för att alla företagare är bedragare, utan helt enkelt för att den mänskliga faktorn ständigt är närvarande. Det är helt naturligt att alla tänker på vad som är fördelaktigt för dem själva och det kan göra att man talar över huvudet på varandra. En noggrann specifikation som visar exakt vad avtalet gäller är det allra bästa. Som ska göras redan innan arbetet kommer igång. Kontrollera arbetsordern noga för att undvika problem. 

Tyvärr finns det alltid svindlare som försöker dra nytta av andra. De finner du över hela världen och i alla samhällsnivåer. Ibland är det rena ligor som jobbar ett område. Det har hänt att de börjat bryta upp taket eller parkeringen redan innan ett avtal kommit till. Sedan påstår de att kontraktet var muntligt, så polisen har inte så mycket att gå på. Så om du anlitar någon för att göra ett jobb ska du vara noga med att arbetsordern är korrekt och ofta kan ett skriftligt avtal vara att föredra. 

När allt fungerar som det ska

I den perfekta världen så ringer någon in en beställning till kontoret. Det kan också vara ett klagomål från en hyresgäst, de kanske fått ett getingbo på balkongen. Poängen är att dessa beställningar eller klagomål ska åtgärdas på ett eller annat sätt. Så de personer som sitter på kontoret ska lägga in dem som en arbetsorder. Eventuellt ska de läggas i en kö, med vissa uppdrag som har prioritet. Därefter är det någon annan som ska läsa arbetsordern och utföra arbetet. Hur, var och när ska synas tydligt på ordern. Du kan inte gå och knacka dörr för att veta vem som har getingar vid middagsbordet. 

1718-3

När ett uppdrag är avslutat så ska det också markeras i arbetsordern. Dessa uppgifter ska eventuellt ligga till grund för en faktura, lönehantering eller någon annan form av rapport. Och det hela fortsätter på det sättet. Det är alltså ganska uppenbart att någon sorts elektroniskt system är det bästa. Kanske ett uppe i molnet, så att alla har tillgång till det. Men i alla fall ett system som är kopplat mellan de olika individerna eller avdelningarna. Ju färre gånger du behöver skriva in en uppgift desto större är chansen att det blir helt rätt redan från början. 

Som kund ska du alltid se till att vara noggrann med dina avtal och arbetsorder. Låt ingen starta upp ett arbete innan överenskommelsen är klar och tydlig. För det mesta är en firma som lovar guld och gröna skogar inte riktigt ärliga. Se dig omkring och skaffa olika offerter så du vet vad som gäller. 

Similar Posts