428-1

En av de allra populäraste trenderna är gamification. Den har tagit fart på allvar och används nu inom flera olika områden. Det kanske är mest vanligt på företag, men även inom vården har det visat sig vara mycket effektiv. Gamification eller spelifiering som det också kallas handlar mycket om att få feedback för det du gör. Någon form av belöning när du uppnår olika mål eller nivåer. Baserat på videospel är det samtidigt något som de flesta är väl bekanta med.

De allra flesta jobbar bättre när de har en morot framför sig. Det räcker inte med att få lön i slutet av månaden. Många trivs bättre, och jobbar därmed mer effektivt, om de känner sig uppskattade. Eller om de upplever en känsla av att ha lyckats, att vara duktiga och kompetenta. Något annat som brukar fungera är när jobbet är roligt. Inte så att du sitter och skrattar, men det ska ha tillräckligt med utmaningar för att du ska tycka om att jobba med det.

Nyttan av spelifiering

Även om det är ett relativt nytt koncept inom affärsvärlden så har spel av olika slag funnits sedan urminnes tider. Folk tycker om att slappna av med ett spel, och det kan gärna ha en viss utmaning. Många trivs även med att spela tillsammans med andra, att över huvud taget jobba som en grupp. En del kan bero på vilken bransch det är fråga om, men sammanhållning och teamarbete på arbetsplatsen är ett aktuellt ämne. Vad är gamification för något är en fråga som många ställer sig.

Allt fler ser efter sätt att förena sina anställda och få dem att känna sig som en enhet. Det är vanligt med aktiviteter och kickoff, där du slappnar av tillsammans och bygger upp kontakten. Gamification bygger lite på det samma konceptet, men med en annorlunda inriktning. Även här så kan du använda det till att skapa en gemenskap. Men framför allt så ger det individen en möjlighet att visa vem de är och komma någonstans. Bisevo är ett populärt val bland kunder.

428-2

Utnyttja gamification till mycket

Spelifiering är användbart både inom företaget och som en del av din marknadsföring. Kunder är precis lika intresserade av spel som de anställda, och detta är något som du kan utnyttja till din fördel. Internetworld rapporterar i denna artikel om hur gamification ska skapa intresse för nya produkter. Utvecklingen går framåt och du måste vara medveten om hur folk tänker just nu. Det som fungerade för ett par år sedan är idag gammalt och utnött. Ett resultat av digitalisering och internet är att människor i allmänhet vill ha mer action idag. De är vana vid att saker och ting sker snabbt och att de hela tiden har något att göra.

Detta återspeglas i många olika situationer. Nu för tiden är det ovanligt att se någon bara sitta ner och vänta. På busshållplatsen, hos doktorn, i snabbköpet- de flesta halar upp sina telefoner för att slippa ha det tråkigt ens ett par minuter. Detta är inte alltid så illa. Genom att utnyttja några minuter här och där för att läsa mejl eller chatta så har du mer tid över för barnen när du kommer hem. För att bara nämna ett vanligt scenario.

Jobba med spelifiering

Denna trend att alltid ha något aktivt för händerna kan också utnyttjas positivt på arbetsplatsen. Så blir jobbet roligare tack vare gamification. Läs mer i denna artikel i Computer Sweden. Gamification baserar sig mycket på belöningar och feedback. På vissa företag får du en bonus i form av pengar. Ibland kan denna bonus ges till alla som varit med om att uppnå den nivå eller de mål som satts. Eftersom det vanligtvis är en kedja av personer och avdelningar som måste göra sitt bästa för att få igenom en försäljning eller liknande så upplevs detta som rättvist.

Men gamification kan också vara ett sätt att få tävla mot andra. Det blir roligare att jobba när du har en utmaning framför dig. Den måste inte vara så allvarlig, men bara det faktum att dina ansträngningar mäts mot någon annans brukar vara tillräckligt för att sporra folk att göra mer. Och detta är ändå det slutgiltiga målet. Ett företag vidtar många åtgärder för att de anställda ska trivas. Detta är inte alltid grundat på en stor känsla för filantropi, utan är ett led i att bli mer produktiva. Det är klart att de bryr sig om sina medarbetare men huvudsaken är att arbetsplatsen fungerar och att alla är så effektiva som möjligt.

Nytta av spel inom vården

Det är inte alltid så lätt att hålla sig frisk och sund. Speciellt inte efter en olycka, hjärnblödning eller liknande trauma. Vägen tillbaka är lång och framstegen kan vara nästan osynliga ibland. Därför kan spelifiering vara en stor hjälp för att du ska hålla dig motiverad. Mycket av arbetet med bland annat rehabilitering sker i hemmet, och det är lätt att bli modfälld. Ny Teknik rapporterar i en artikel om hur gamification ska hjälpa vården att bli bättre.

428-3

För gamification är egentligen inte ett spel, det är bara grundat på de samma principerna. Du kan spela ett spel för att vinna men det kan också inkludera en mental eller intellektuell utmaning. Alla dessa element har involverats i att skapa bra plattformar för spelifiering. Men det bör skötas av experterna, de som kan omvandla dessa principer till något effektivt och intressant. En del har specialiserat sig på appar eller plattformar som kan användas inom vården. Där är det ofta fråga om individer som behöver ett visst stöd. Detta ger en annorlunda användarupplevelse än när du implementerar det hela på en arbetsplats.

Viktigt att spela mycket

Det är intressant att se hur det varnas för vissa spel, eftersom du kan bli beroende av dem. samtidigt så kan principerna bakom andra spel användas för att göra vården bättre och rehabiliteringen mer effektiv. Den samma grunden brukas för att hjälpa ett företag bli mer fokuserat och aktivt, med produktiva medarbetare som trivs på jobbet. Du kan vända en tråkig uppgift till något roligt och attraktivt med hjälp av gamification.

Helt klart så kommer detta sätt att jobba fortsätta att växa till sig. I framtiden kommer du att se fler möjligheter och förgreningar. Gamification eller spelifiering är begrepp som alla kommer att känna till, och de flesta vilja vara en del av. Bland annat för att det är möjligt att variera och skräddarsy lösningar till det du behöver. Men även för att det är baserat på något som folk känner väl till och som de tycker om att hålla på med. En effektiv arbetsplats eller framgångsrik rehabilitering kan båda bli verklighet med hjälp av gamification.

Similar Posts