109-6-1-kreativ-innovation-gamification

Det finns flera olika sätt att jobba. Alla arbetsplatser är inte helt de samma. Men ofta så följer de i traditionella fotspår där det mesta sker på rutin. De senaste rönen visar dock att kreativa arbetsplatser har större framgång. Personalen trivs bättre och de får mer uträttat. Med andra ord är det en riktig vinnarsituation.

Det är inte alltid så lätt att bryta sig ur gamla mönster och komma upp med kreativa ide’er. Alla är vana vid ett visst sätt att arbeta, och det fungerar ju bra. Men utvecklingen har gått framåt, även inom detta område. Bland det allra senaste som verkligen fått fart är gamification. Ett nytt sätt att göra saker och ting på som har visat sig ge goda resultat.

Bli en bättre försäljare

Ett företag som sysslar med försäljning av något slag lämpar sig väl för gamification. Alla de olika avdelningarna är beroende av varandra, men det finns ändå utrymme för personlig tillväxt och framgång. För denna arbetsmetod kan användas på flera olika sätt. En del ger större eftertryck på personliga framgångar medan andra belönar grupparbete. Bisevo kan hjälpa företaget att förbättra sin säljprocess.

Egentligen är det konstigt att gamification inte har fått större spridning ännu. Hela processen är baserad på något oerhört populärt, nämligen spel av olika slag. Att komma vidare, gå till nästa nivå, övervinna hinder och tjäna in en bonus-  alla dessa komponenter kan användas på en arbetsplats. Många företag har sett en markant förbättring när de introducerat spelorienterade arbetsförhållanden. Läs mer om gamification på: https://www.bisevo.se/gamification.

Vad är egentligen gamification?

De flesta använder det engelska uttrycket även om man på svenska har skapat ordet spelifiering. Kort uttryckt så innebär det att olika former av spelmekanismer används inom områden där de inte riktigt hör hemma. Ingen kopplar samman dataspel med en seriös arbetsplats, men principerna från spelet kan faktiskt implementeras även här.

Många webbplatser, företag och organisationer har skapat nivåer som de anställda eller deltagarna ska uppnå. Det är inte alltid kopplat till försäljning utan kan vara antal böcker du recenserat eller hur många mikrosajter du skapat. Principen bygger dock på att gå framåt, att växa till dig och bli belönad. I detta inslag från Sveriges Radio hör du mer om hur gamification hjälper barn att lära sig bättre.

Sisters playing video games in living room

Anpassa ditt företag till gamification

Det är mycket viktigt med noggrann förberedelse innan du sätter igång med gamification på ditt företag. Annars är det lätt hänt att det blir en framgång, men mer som en kreativ förändring istället för något som verkligen gör stor skillnad. Till att börja med bör du ha helt klart för dig vilka dina mål är. Eftersom gamification bygger på belöningar och att gå vidare, så gäller det att veta vart du vill att de anställda ska gå. Sveriges Radio lär dig i ett inslag mer om nyttan med gamification.

Med denna form av arbetsmetod så kommer du att engagera dina medarbetare. De kommer att känna sig mer deltagande i processen, vilket i sin tur påverkar arbetsmoralen. Gör det till något roligt, bland in lite humor och se till att det inte blir en tävling på liv och död. Det finns ju olika sorters dataspel, och det samma gäller för gamification. Det allra bästa är att låta en specialiserad firma ta hand om det hela. De kan se på ditt företag och komma upp med de allra bästa lösningarna för just dig.

En kreativ arbetsplats

Det finns flera orsaker till att komma igång med gamification. Bland annat så är det ett led i utvecklingen till en mer kreativ arbetsplats. Det är dags att låta de anställda ha en större del i företagets vandring mot större framgång. Att belöna dem på olika sätt och vis när de kommer upp med nya förslag och tankar. Ge dem en orsak till att försöka förbättra metoderna och att jobba som ett team.

Just innovation och kreativitet är mycket viktigt för ett företag som vill se tillväxt. Idag är konkurrensen hårdare än någonsin. Du kan inte ens vara säker på att dina anställda stannar kvar såvida du inte ger dem en god grund till det. Högre lön är inte alltid tillräckligt, många vill ha intressantare arbetsmiljö och utmanande uppgifter. Ny Teknik skriver i en artikel om hur gamification inbjuder till innovation.

109-6-3-bonus-beloning-gamification

Uppmuntra dina anställda

Det läggs stor vikt på arbetsmiljön idag. Kontoren planeras noga, både placering av möbler och färgvalet. Man köper växter som ger både syre och en trevlig atmosfär. Fruktkorgen och rabatt på gymmet är en självklarhet, likaså en kickoff någon gång om året. Allt detta tjänar till att skapa en bra arbetsmiljö. Jobbet måste inte vara det allra viktigaste här i livet, men det tar upp en stor del av din tid. Om du trivs blir det lättare att jobba, och du blir mer produktiv.

Allt detta har arbetsgivarna förstått. Och som ett led i denna utveckling så har gamification introducerats på flera arbetsplatser. Det ger det där lilla extra. En anledning till att sträcka sig lite längre. Dess principer har använts inom affärsvärlden bra länge, men ibland på ett annat sätt. Det är vanligt att få poäng ju mer du handlar eller ju fler flygresor du tar. Även här finns det nivåer där du får flera fördelar.

Utnyttja gamification fullt ut

Så gamification kan användas på flera olika sätt och vis. Det finns nivåer, bonus och belöningar. Här är det dock viktigt att lägga upp det hela så att det passar just din arbetsplats. Du måste tänka igenom vad du vill uppnå och vad som är de så viktiga delmålen. Det handlar inte bara om att ge ut belöningar till höger och vänster, utan du måste ha klart för dig vad du vill komma fram till.

På vissa arbetsplatser så fokuserar man mer på vinsten för gruppen än på den individuella framgången. Helt klart så kan gamification leda till en kreativ arbetsplats, med innovation och utveckling. Ni kommer att kunna skapa en unik atmosfär där alla drar sitt strå till stacken och där de anställda trivs. Den allra bästa grunden för framgång, på alla nivåer.

Similar Posts